Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 26/03/2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

440643

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΘΕΜΑ:

Ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών - Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών και δόσεων ρυθμίσεων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96 Α΄/20.04.2005) ορίζονται ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών εκείνες από τις αργίες του διευρωπαϊκού αυτοματοποιημένου συστήματος ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα TARGET), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν βάσει Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες δεν συμπίπτουν με τις κατά νόμο αργίες εντός της Ελλάδος.

Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στα Πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών θα καταχωρισθούν στα συστήματα των φορέων αυτών με ημερομηνία της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Για το τρέχον έτος, η Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών στις 29.03.2024 και η Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών την 01.04.2024 ορίζονται ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.

Συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα τις ανωτέρω ημέρες των ειδικών αργιών θα καταχωρηθούν στα συστήματά τους με ημερομηνία 02.04.2024, δηλαδή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Επίσης, πληρωμές για αυθημερόν εξόφληση λογαριασμών τρίτων, που θα καταχωρηθούν από την Παρασκευή, 29η Μαρτίου έως και την Δευτέρα, 1η Απριλίου 2024, θα εκτελεσθούν την Τρίτη 02 Απριλίου 2024.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. με την υπ. αρ. 91/Συν.10/14.03.2024 απόφασή του παρέτεινε, μέχρι και την Τρίτη 02.04.2024, την προθεσμία καταβολής:

1) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δημοσίου Τομέα μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2024,

2) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (ιδιωτικός τομέας) και οικοδομοτεχνικών έργων Φεβρουαρίου 2024,

3) τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου 2024 και αντίστοιχων δόσεων εκκαθάρισης εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, καθώς και δόσεων εκκαθάρισης εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο π. Ο.Γ.Α.,

4) ασφαλιστικών εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης κ.λπ. με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 29η Μαρτίου 2024 και

5) δόσεων τμηματικής εξόφλησης οφειλών/ρυθμίσεων μηνός Μαρτίου 2024 χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Με ευθύνη των αρμόδιων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης-Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. να λάβουν γνώση του παρόντος.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: