Εταιρεία συμβουλευτική που εδρεύει στις Βρυξέλλες και παρέχει υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας στην ευρωπαϊκή ένωση και συγκεκριμένα πρόγραμμα που αφορά τη Λιβύη.
Υπογραφεί σύμβαση με ελλην. φορολογικό κάτοικο για να παρέχει τις υπηρεσίες του στη Λιβύη.Το χρονικό διάστημα είναι λιγότερο από 183 μέρες.
Το ερώτημα είναι ο Έλληνας φορολ. Κάτοικος θα έπρεπε να κάνει έναρξη για την παροχή αυτών των υπηρεσιών για το 2023?.Εφόσον δεν έχει γίνει έναρξη, μπορεί να δηλωθεί αυτό το εισόδημα στη φορολογική δήλωση του 2023?Λόγω του γεγονότος ότι αφορά πρόγραμμα της ΕΕ για την πολιτιστική κληρονομιά της Λιβύης μπορεί να θεωρηθεί αφορολόγητο εισόδημα ,παρόλο που το διαχειρίζεται και πληρώνει η συμβουλευτική εταιρεία και όχι απευθείας η ΕΕ?