Εταιρία μισθώνει ακίνητο με ΦΠΑ (επαγγελματική μίσθωση- άρθρο 8 Ν 2859/2000). Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί σαν χώρος γραφείων .

Υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φπα δαπανών που αφορά την μίσθωση ;