ΕΝΤΥΠΟ ΦΠΑ ΚΑΙ PRORATA ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ιδιωτική κλινική εκδίδει ΑΠΥ σε εσωτερικούς ασθενείς, κλειστή νοσηλεία, με φπα 24%

Και σε εξωτερικούς ασθενείς, ανοιχτής νοσηλείας, με φπα 0%

Το ερώτημα είναι το εξής

Τα έσοδα με 0% Φπα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, απεικονίζονται στον κωδικό 349 ή 310, επίσης στον κωδικό 312 περιλαμβάνονται ή όχι; Ο παρονομαστής της Prorata είναι ο 312;

Ευχαριστώ.