ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (ΦΠΑ, ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΚΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ MY DATA).