Ανήλικος ο οποίος έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του μπορεί να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης;

Πρέπει να οριστεί ένας γονιός ως κηδεμόνας;

Μπορεί να οριστεί κάποιο άλλο πρόσωπο ως αντιπρόσωπος και να μην εμφανιστούν πουθενά οι γονείς;

Χρειάζεται κάποια δικαστική απόφαση για όλα αυτά;