Ατομική επιχείρηση ενοικίασης ΙΧ χωρίς οδηγό, έχει ενταχθεί οικειοθελώς στη Γ κατηγορία βιβλίων από 01/01/2020 .
Επιθυμεί από 01/01/2024 να επιστρέψει στην τήρηση βιβλίων Β κατηγορίας .
Σημ. : Σε καμία χρήση δεν έχει ξεπεραστεί το όριο τζίρου των 1.500.000 €

Ποιες είναι οι προβλεπόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τα φορολογικά έτη 2023 / 2024 και ποιες οι καταληκτικές ημερομηνίες αυτών ?