Επιτηδευματίας με δραστηριότητα εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων διενέργησε πρώτη φορά προαιρετική φυσική απογραφή το διαχειριστικό έτος 2008. Ακολουθώντας τον κανόνα 1+3 αποφασίστηκε το φορολογικό 2019 να σταματήσει τη διενέργεια φυσικής, προαιρετικής απογραφής.
Έτσι το φορολογικό έτος 2020 λήφθηκε σαν απογραφή έναρξης το ποσό της φυσικής απογραφής λήξης του 2019 και σαν απογραφή λήξης του 2020 μηδεν.
Ερωτάται
1)αν ήταν ορθός ο χειρισμός ως προς τα έτη της απογραφής (αν ορθά σταμάτησε το 2019) και
2) Αν ήταν ορθός ο χειρισμός του 2020 ως προς τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη ή αν έπρεπε σαν απογραφή έναρξης του 2020 να βάλουμε μηδέν ώστε να μην επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα.

Παρακαλώ για την όσο πιο γρήγορη απάντηση σας καθώς τρέχει έλεγχος για τις χρήσεις αυτές.