Ένας πατέρας που είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου, χωρίς να διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ και χωρίς να επιθυμεί να τον αποκτήσει, επιθυμεί να πραγματοποιήσει δωρεά ή γονική παροχή χρηματικού ποσού στην κόρη του, η οποία είναι και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, από δικό του κυπριακό λογαριασμό, σε δικό της ελληνικό λογαριασμό.

1. Υπάρχει σχετική διαδικασία, χωρίς απόκτηση ΑΦΜ; Ποιά είναι αυτή, και τι έγγραφα θα πρέπει να προετοιμαστούν;