Εταιρία, απασχολεί ως επί το πλείστο τους εργαζόμενούς της με τηλεργασία. Οι εργαζόμενοι στην απογραφή τους δηλώθηκαν τηλεργασία. Αν κάποιοι εργαζόμενοι θέλουν ή πρέπει εκτάκτως να εργαστούν στο γραφείο της εταιρίας, πρέπει να υποβληθεί μεταβαλλόμενο ωράριο;

Αν πρέπει να γίνεται αυτό συνέχεια, και προς αποφυγή λαθών, μπορούν οι εργαζόμενοι απλά να δηλωθούν ότι εργάζονται στο γραφείο εξ αρχής και ας είναι σε τηλεργασία;

Επίσης, τι ισχύει για το ψηφιακό ωράριο για στελέχη που δεν έχουν ουσιαστικά προκαθορισμένο χρόνο εργασίας;