Με εξαήμερη εβδομαδιαία απασχόληση μισθωτός με 40 ώρες εβδομαδιαίως. Δουλεύει από Δευτερά έως Παρασκευή 7 ώρες και Σάββατο 5 ώρες σύνολο 40 ώρες.

Για την έκτη μέρα πρέπει να μπει προσαύξησή 40% στις αποδοχές του εργαζομένου;