Κύριοι, παρακαλώ την άμεση συνδρομή σας,
Ατομική επιχείρηση μετατράπηκε σε Ανώνυμη εταιρεία για να κάνει χρήση των διατάξεων του Ν. 4935/2022 με εισφορά σε είδος.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι: Εκτίμηση από ορκωτούς, σύνταξη έκθεσης πιστοποίησης και υπογραφή συμβολαίου σε συμβολαιογράφο. Ημερομηνία αναφοράς ήταν η 30/04.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την 28.09.
Τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι:

α) Για το διάστημα από 01.05 μέχρι και την ημερομηνία της μετατροπής, 28.09 η επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά. Οφείλει να συντάξει νέο ισολογισμό με λήξη την 28.09 όπου και θα μεταφέρει τα κονδύλια του ισολογισμού στην ΑΕ ως έναρξης;

β) το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη λειτουργία 01/05-28/09 θα πάει στα αποτελέσματα χρήσης;

γ) Οφείλει να διενεργήσει αποσβέσεις;

δ) Εάν διαπιστωθούν κονδύλια τα οποία δεν περιλήφθηκαν κατά την ημερομηνία αναφοράς (30/04) λογίζονται ως έκτακτα αποτελέσματα;

Παρακαλώ για την άμεση απάντηση σας.