Είμαστε βιομηχανία που παράγει τυροκομικά και ζαχαρώδη. Στο τυροκομείο έχουμε μια πρωινή βάρδια, έξι μέρες την εβδομάδα. Μέχρι τώρα δουλεύαμε τις Κυριακές με άδεια από την επιθεώρηση εργασίας. Πλέον, με βάση το άρθρο 27, του νέου νομοσχεδίου μπορούμε να δουλεύουμε Κυριακές και αργίες χωρίς άδεια από την επιθεώρηση;