Ατομική επιχείρηση με καδ 72.19.16.01 υπηρεσίες έρευνας στην βιολογία με έδρα το σπίτι γονέα, εκδίδει κάθε μήνα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών βάση συμφωνητικού για δραστηριότητες που αφορούν τον καδ της, σε επιχείρηση με έδρα την Δανία.

Α) θεωρείται ενδοκοινοτική συναλλαγή?

Β) μπορεί να φορολογηθεί ως μπλοκάκι και αν ναι με ποιες προϋποθέσεις