Ανώνυμη εταιρία αγοράζει κοινές ονομαστικές μετοχές από τους μετόχους μιας άλλης ανώνυμης

εταιρίας πως θα εμφανιστεί η αγορά στα my data;