ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία τίθεται σε εκκαθάριση.Τι τύχη έχουν οι δοσοληπτικοί λογαριασμοί εταίρων;Πώς πρέπει να τακτοποιηθούν ώστε να κλείσει η εταιρεία;