Εργαζόμενη μετά τον τοκετό και το πέρας της λοχείας επιθυμεί να λάβει άδεια άνευ αποδοχών από την επιχείρηση (πχ 8 μηνών) . Το διάστημα το οποίο θα απουσιάζει παρατείνει το χρονικό όριο της προστασίας από την καταγγελία σύμβασης των 18 μηνών μετά τον τοκετό (18+8 μήνες) ή συμπεριλαμβάνεται στο 18μηνο?