Σε περίπτωση εργαζομένου σε κατάστημα εστίασης (περίπτωσης ΙΙ - καφενεία) με την ειδικότητα του μπουφετζή , υπάρχει υποχρέωση αναγνώρισης/καταβολής του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας 10% επί του μισθού του?