Σε συνέχεια παλαιότερου ερωτήματος του KOMVOU

Είναι υποχρεωτική η αποζημίωση τηλεργασίας;
https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=46868&SearchTerms=zpHOoM6fzpbOl86czpnOqc6jzpcgzqTOl86bzpXOoc6TzpHOo86ZzpHPgg_E__E_

θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν βρίσκεται σε ισχύ ακόμη η εν λόγω διάταξη νόμου και αν παραμένει υποχρεωτική η αποζημίωση;

Ευχαριστούμε πολύ.