Εργαζόμενος μισθωτός με 5200 εύρω μηνιαίες μικτές αποδοχές θα λάβει παροχή σε είδος με τη μορφή της παραχώρησης οχήματος. Το όχημα έχει ΛΤΠΦ 21.000,00 ΕΥΡΏ με έτος κυκλοφορίας 2022

Με βάση την προοδευτική κλίμακα προκύπτει μια αξία παραχώρησης 2500,00ευρω.

Το ποσό αυτό προσαυξάνει το ετήσιο εισόδημα του ήτοι 5200*14=72800+2500=75300 και ως εκ τούτου ο φόρος εισοδήματος προκύπτει απο το συνολικό ποσό 75300,00 ευρώ ? Ή προσαυξάνει τον φόρο του?

Ευχαριστώ