Η Εταιρεία Α (εφεξής Επωφελούμενη) απορρόφησε (απόσχιση τμήμα) της εταιρείας Β (εφεξής διασπώμενη)
Η καθαρή της θέση της εταιρείας Β έστω 200.000 έπεσε πάνω στην Α με αύξηση κεφαλαίου 100.000
λογ/μος 40 και διαφορά υπέρ του άρτιου άλλα 100.000 λογ/μος 41
Η Α θέλει τώρα να πουλήσει ένα πάγιο που είχε πάρει από την διασπώμενη λογιστικής αξίας 180.000 ευρώ.
ΕΡΩΤΗΣΗ
Μπορεί η εταιρεία Α για το τίμημα των 180.000 πάγιο που θα δώσει στην Β να κάνει μείωση Μ.Κ 100.000 και επιστροφή στους μετόχους της Β ,και μείωση διαφοράς υπέρ του άρτιου τα άλλα 80.000 και να κλείσει έτσι η υποχρέωση της προς την Β για την πώληση παγίου?
Εχει φορολογικό θέμα για το υπέρ του άρτιο που θα μειωθεί?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ