Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Άδεια σχολικής παρακολούθησης

Καλησπέρα ,

θα ήθελα να μου διευκρινήσετε αν μπορεί να γίνει χρήση της άδειας σχολικής παρακολούθησης με σκοπό όχι να ενημερωθεί ο γονέας για την επίδοση του τέκνου του , αλλά για να το συνοδεύσει σε σχολική εκδρομή .

Ευχαριστώ .

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 47972/07.07.2022 Εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας διευκρινίζεται ότι η άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου του άρθρου 38 του Ν.4808/2021 μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την ένταξη του παιδιού στην σχολική μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά, ζητήματα που είναι επίσης πολύ σημαντικά για την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και υγεία. Κατά τα λοιπά η άδεια εξακολουθεί να χορηγείται σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα.

Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα  , έχουμε την όποψη ότι είναι δυνατόν να γίνει χρήση της άδειας σχολικής παρακολούθησης με σκοπό όχι  μόνο να ενημερωθεί ο γονέας για την επίδοση του τέκνου του , αλλά και  για να το συνοδεύσει σε σχολική εκδρομή.  

Καλησπέρα και χρόνια πολλά ,
σε συνέχεια της παραπάνω ερώτησης , μπορεί να χρησιμοποιήσει γονέας άδεια σχολικής παρακολούθησης για να συνοδεύσει το παιδί του σε τριήμερη σχολική εκδρομή;

Σας ευχαριστώ ,
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 47972/07.07.2022 Εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας διευκρινίζεται ότι η άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου του άρθρου 38 του Ν.4808/2021 μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού, ενώ μπορεί να ενημερώσει και να συζητήσει γενικότερα θέματα ή προβλήματα που αφορούν τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την ένταξη του παιδιού στην σχολική μονάδα ή την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά, ζητήματα που είναι επίσης πολύ σημαντικά για την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και υγεία. Κατά τα λοιπά η άδεια εξακολουθεί να χορηγείται σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα.

Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα  , έχουμε την όποψη ότι είναι δυνατόν να γίνει χρήση της άδειας σχολικής παρακολούθησης με σκοπό όχι  μόνο να ενημερωθεί ο γονέας για την επίδοση του τέκνου του , αλλά και  για να το συνοδεύσει σε τριήμερη σχολική εκδρομή.  Άλλωστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4808/2021 και του άρθρου 4 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε  2008-2009, εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχουν δικαίωμα για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς και γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (κδαπ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια, να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος.

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης