1) Επιτρέπεται η χρήση απλής ΦΤΜ σε εστιατόριο ή είναι υποχρεωτική η χρήση ΦΤΜ με πρόγραμμα εστιατορίου που κρατάει τραπέζια ?

2) Είναι σωστό ένα εστιατόριο να έχει απλή ΦΤΜ και παράλληλα να έχει πρόγραμμα παραγγελιοληψίας, το οποίο κρατάει στη μνήμη του παραγγελίες ανά τραπέζι ?Τα προγράμματα παραγγελιοληψίας συνδέονται στις ΦΤΜ .

3) Σε επιτόπιο φορολογικό έλεγχο, οι αποδείξεις πρέπει υποχρεωτικά να είναι πάνω στα τραπέζια των πελατών ή υπάρχει η δυνατότητα να τις έχει ο επιχειρηματίας ταξινομημένες ανά τραπέζι στον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης π.χ. στο ταμείο ?