Εποχιακό ξενοδοχείο με έναρξη σεζόν τον Απρίλιο 2023 υποχρεούται να προσλάβει το προσωπικό με την συλλογική σύμβαση εργασίας των κατώτατων νομοθετημένων ορίων (εφόσον η ΣΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ όλης της χώρας δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική). Άρα οι μισθοί καθορίζονται βάσει των νέων κατώτατων ορίων χωρίς να υπολογίζονται επιδόματα (πχ.γάμου κ.α.). Δεν προβλέπεται καμία άλλη προσαύξηση του κατώτατου μισθού πέρα από τις 3ετίες, που κι αυτές έχουν «παγώσει» στα επίπεδα του 2012 μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%. Το επίδομα γάμου το δικαιούνται σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι που οι επιχειρήσεις τους αλλά και οι ίδιοι είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ. Επιπρόσθετα, εφόσον δεν είναι υποχρεωτική η ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας, η λειτουργία του Ξενοδοχείου μπορεί να είναι σε εξαήμερη βάση. Τέλος οι κατώτατοι μισθοί για 0-3 έτη, 3-6 έτη, 6-9 έτη και 9 & άνω σε ξενοδοχοϋπάλληλο βάσει των κατώτατων ορίων από 1/4/2023 ανέρχονται στα 780€ μεικτά, 858€ μεικτά, 936€ μεικτά, 1014€ μεικτά αντίστοιχα.