Καλημέρα σας ,
ιδιώτες φυσικά πρόσωπα μέτοχοι ΑΕ , παραχωρουν στην εταιρεία τους έναντι τιμήματος την χρήση εμπορικού σήματος με ιδιωτικό συμφωνητικό .

Ερωτάται πως θα φορολογηθεί το εισόδημα και αν χρειάζεται η επιχείρηση να εκδώσει κάποιο παραστατικό