Έμπορος αγοράζει αγροτικά προϊόντα (Ελαιόλαδο) από μη εντεταγμένο σε ειδικό ή κανονικό καθεστώς , άρα είναι ιδιώτης . Αν εκδώσει τιμολόγιο αγοράς προϊόντων από τον ιδιώτη αυτόν υποχρεούται σε παρακράτηση 3,6% ;