Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής :

Μπορεί ΕΠΕ παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί από το 1999 να αλλάξει τον ισολογισμό της απο κλείσιμο στις 31/12 κάθε χρόνου σε 30/6?

Γνωρίζω ότι η υπερδωδεκάμηνη χρήση δεν υφίσταται πλέον και ότι δεν μπορεί να γίνει χρήση αυτής.

Αν γνωρίζετε κάτι θα ήθελα να με βοηθήσετε.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων