Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε το εξής:

Ατομική επιχείρηση με κύριο ΚΑΔ 86.90.18.04 Υπηρεσίες Ψυχολόγου στην οποία ο επιτηδευματίας δεν έχει πτυχίο, ούτε άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, αλλά έχει μισθωτούς υπαλλήλους οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση – Περιφέρεια) αν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΦΠΑ, την Πολ. 1017/2001 και το σχετικό έγγραφο Δ14Β1102081 ΕΞ 21/06/2013.

Επίσης σε περίπτωση Νομικού Προσώπου αν έστω και ένας εταίρος/μέτοχος δεν έχει πτυχίο, ούτε άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, αλλά έχει μισθωτούς υπαλλήλους οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση – Περιφέρεια) αν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΦΠΑ, την Πολ. 1017/2001 και το σχετικό έγγραφο Δ14Β1102081 ΕΞ 21/06/2013.

Με εκτίμηση