Δύο Έλληνες, φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, θέλουν να ιδρύσουν Ο.Ε. ή Ε.Ε. με αντικείμενο παροχή υπηρεσίας μηχανικού. Μπορούν;
Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε ότι αφορά τη διαδικασία ίδρυσης ΟΕ ή ΕΕ μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης; Η Ο.Ε. Θα υπάγεται στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού?

Σε περίπτωση ΟΕ που ένα μέλος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και το δεύτερο μέλος κάτοικος εξωτερικού, μπορεί το ποσοστό του φορ. Κατοίκου Ελλάδας να είναι πχ 10%;