Σε ατομική επιχείρηση έχει προσληφθεί σύζυγος και αδερφός με την ειδικότητα υπαλλήλου γραφείου (Υπάλληλοι) .
Με αναγγελία πρόσληψης στο ΣΕΠΕ, έχει υποβληθεί πίνακας προσωπικού με πλήρη απασχόληση και αμείβονται με εκάστοτε κατώτερο μισθό ΕΓΣΣΕ σήμερα 713,00.
Δεν έχει γίνει καμία γνωστοποίηση εγγράφως σε υποκατάστημα του ΙΚΑ ΕΦΚΑ μισθωτών έναρξης απασχόλησης στην ατομική επιχείρηση των παραπάνω προσώπων. Υπάρχει τέτοια υποχρέωση;
και αν δεν έχει γίνει έχει επιπτώσεις;


Η ασφάλιση των παραπάνω προσώπων πρέπει να γίνεται με τεκμαρτό ημερομίσθιο και μάλιστα με την 9η ασφαλιστική κλάση 32,12 λόγω του ότι το κατώτερο ημερομίσθιο είναι 31,85;