Θα ήθελα να ρωτήσω η μαθητεία και η πρακτική άσκηση είτε από ΙΕΚ είτε από ΤΕΙ ή ΑΕΙ θα πρέπει ο εργοδότης να καταβάλει τα 20 ευρώ για τις κατασκηνώσεις?