Καλησπέρα σας.

Σε εργαζόμενο υπάλληλο ο οποίος εργάζεται 5 ημέρες την εβδομάδα από 6 ώρες την ημέρα οι ασφαλιστικές ημέρες είναι όσες και οι εργάσιμες. το πληρωτέο ποσό πρέπει και αυτό να αλλάζει βάσει των ημερών εργασίας ή επειδή είναι υπάλληλος και συγκρίσιμος με τον υπάλληλο πλήρους απασχόλησης ο οποίος αμείβεται με σταθερό μισθό , θα αμειφτεί και αυτός με σταθερό μισθό? και αν ναι με βάση ποιο πληρωτέο ποσό? αυτό που βγαίνει από τις 21 ή τις 22 ημέρες εργασίας και κατά συνέπεια ασφάλισης?

το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση του πενθήμερου 4ωρου?

Ευχαριστώ πολύ