Καλησπέρα σας ,

Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας προγραμματιστής και έδρα την Ελλάδα, υπαγόμενος στο ΦΠΑ , τιμολογεί μόνο επιχείρηση στην Αμερική, για υπηρεσίες που παρέχει διαδικτυακά από την Ελλάδα.

Είναι ο ορθό ότι δεν χρεώνεται ΦΠΑ στο τιμολόγιο προς την εταιρεία στην Aμερική;

Η επιχείρηση , τον ΦΠΑ των εισροών , λόγω εξόδων που έχει, έχει δικαίωμα να τον συμψηφίσει και τα συνέπεια λόγω μη ύπαρξης εσόδων με ΦΠΑ , να τον ζητήσει επιστροφή ή όχι ;

Eυχαριστώ εκ των προτέρων