Καλησπέρα, ατομική επιχείρηση πρόκειται να προβεί σε διακοπή δραστηριότητας για να προβεί στη δημιουργία και εναρξή ΙΚΕ. Το ερώτημα είναι, οι εργαζόμενοι της ατομικής πως θα συνεχίσουν στην ΙΚΕ ώστε να διασφαλίσουν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την ημερομηνία πρόσληψης τους στην ατομική? Θα πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε οικειοθελή αποχώρηση ή απόλυση και στη συνέχεια πρόσληψη στην ΙΚΕ με ότι αυτό συνεπάγεται? Υπάρχει κάποιος ενδεδειγμένος τρόπος πάντα με γνώμονα την διασφάλιση των εργαζομένων?