Θα ήθελα να ρωτήσω εάν στα επισιτιστικά καταστήματα δεδομένου ότι επιτρέπεται η εργασία σε επταήμερη βάση, η εργασία τις Κυριακές έχει προσαύξηση 75%