Εργαζόμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας γεννηθείς το 1962, από το 1988 μέχρι σήμερα με ασφάλιση ΤΕΒΕ παλιά και EΦΚΑ μετά με δύο παιδιά 19 χρονών και 14 πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη?
Τα στρατιωτικά χρόνια αναγνωρίζονται και με τι ποσό πληρωμής?
Πόση σύνταξη θα έπαιρνε αν έβγαινε σήμερα?
Συμφέρει να αλλάξει κατηγορία και να πληρώνει τα τελευταία χρόνια μεγαλύτερες εισφορές?