Εταίρος σε ΙΚΕ (εμπορικό κατάστημα) με ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο 10% δύναται να απασχολείται (χωρίς να λαμβάνει αμοιβή) στο κατάστημα ως πωλητής?

Σε ενδεχόμενο έλεγχο από το ΣΕΠΕ υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί εξηρτημένη εργασία και να επιβληθεί πρόστιμο ανασφάλιστου ή τον καλύπτει η σύμβαση εταιρείας?

Στην περίπτωση που επιλέξει την προαιρετική ασφάλισή του στον ΕΦΚΑ (τ.ΟΑΕΕ) ως μέλος ΙΚΕ θα ήταν σε ευμενέστερη θέση σε τυχόν έλεγχο?

Τέλος στην περίπτωση που οριστεί διαχειριστής (και μέλος) υφίσταται περίπτωση να υπάρξει πρόβλημα σε επικείμενο έλεγχο?