Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Έκδοση παραστατικών από ξενοδοχείο που συνεργάζεται με την πλατφόρμα Booking

α) Ξενοδοχείο συνεργάζεται με την Booking. Η πληρωμή του ξενοδοχείου πραγματοποιείται από την Booking. Kαλό είναι πάνω στην ΑΠΥ του πελάτη αυτό μνα αναγράφεται;
β) Στα πλαίσια του smart flex έτυχε να γίνει ακύρωση δωματίου και η booking να αποζημιώσει το κατάλυμα έναντι ενός χ ποσού. Σε αυτήν την περίπτωση κόβεται τιμολόγιο στην booking;
γ) Σε περίπτωση που στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και πρωινό , κόβεται ΑΠΥ με ΦΠΑ 13% ή χρειάζεται να φαίνεται το πρωινό διακεκριμένα στην απυ;
1 ο   ερώτημα

1.1 Οι αναφορές στον komvo είναι ότι σε κάθε περίπτωση η οντότητα τιμολογεί τον πελάτη της (αυτό με τον οποίο συμφώνησε να του παρέχει υπηρεσίες ή να του πωλήσει αποθέματα). Στις περιπτώσεις που ξενοδοχείο έρχεται σε συμφωνία με τουριστικό πρακτορείο τότε πελάτης (τον οποίο τιμολογεί) είναι το τουριστικό πρακτορείο (εκτός αν πρόκειται για απλή διαμεσολάβηση και το πρακτορείο τιμολογεί την προμήθειά του).

Η περίπτωση με την booking που αναφέρετε στο ερώτημα δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως προς ποιος είναι ο πελάτης (προς τον οποίο θα εκδώσει τιμολόγιο / απόδειξη το ξενοδοχείο). Αν υποθέσουμε ότι η booking δεν λειτουργεί (και) ως τουριστικό γραφείο / πρακτορείο (δηλ. να οργανώνει εκδρομές) η εξήγηση είναι ότι η booking εισπράττει και αποδίδει μόνο προς διασφάλιση της είσπραξης (της), οπότε πελάτης (που θα τιμολογηθεί) από την ημεδαπή επιχείρηση είναι το πρόσωπο που κάνει χρήση του δωματίου. 

1.2 Το πληροφοριακό στοιχείο ότι ο πελάτης έκλεισε μέσω της booking και ότι η πληρωμή έγινε από την booking μπορεί να αναγράφεται (ή καλύτερα θα πρέπει να αναγράφεται) στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών (πρόσθετο περιεχόμενο, βλ. παρακάτω το απόσπασμα από το > >εγγρ. 1142901/26-10-2015) καθώς είναι στοιχείο που αφορά στην ολοκλήρωση της συναλλαγής (στοιχείο τεκμηρίωσης).  

1.3 Υπό τον όρο ότι η booking δεν ενεργεί ως τουριστικό γραφείο / πρακτορείο, τότε θα τιμολογήσει την ημεδαπή επιχείρηση την προμήθειά της για την διαμεσολάβησή της. Στο τιμολόγιο της booking αναφέρονται και τα στοιχεία του πελάτη- διαμένοντα, και το συμφωνηθέν ποσό, και η προμήθειά της.

 

2 ο   ερώτημα

2.1 Ως προς το πρόσωπο προς το οποίο θα εκδοθεί το τιμολόγιο σχετικά τα παραπάνω του 1 ου  ερωτήματος.

2.2 Από την πλευρά μας θα επιστήσουμε την προσοχή για όσα αναφέρουμε στον komvo στο θέμα  >Είσπραξη αποζημίωσης λόγω ακύρωσης κράτησης διαμονής σε ξενοδοχείο

 

3 ο   ερώτημα

3.1 Σύμφωνα με το  > > εγγρ. 1142901/26-10-2015: «Β.2. Από τις διατάξεις του άρθρου 9 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4308/2014, με τις οποίες ορίζεται το υποχρεωτικό περιεχόμενο των εκδιδόμενων από τις οντότητες τιμολογίων και αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών δεν τίθεται κάποια απαγόρευση ή περιορισμός ως προς την αναγραφή πρόσθετου περιεχομένου πληροφοριακού χαρακτήρα στα εν λόγω παραστατικά. Συνεπώς, στα παραστατικά, που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές τουριστικών καταλυμάτων για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες διαμονής, μπορεί να αναγράφονται πρόσθετα δεδομένα πληροφοριακού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται το περιεχόμενο ή οι αριθμοί των παραστατικών που έχουν εκδοθεί και παραδοθεί μεμονωμένα σε κάθε πελάτη για πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από τα λοιπά τμήματα του τουριστικού καταλύματος (π.χ. εστιατόριο, πισίνα, μπαρ κ.λπ.). Στην περίπτωση που προσφέρονται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες, από τα λοιπά τμήματα του τουριστικού καταλύματος, στο πλαίσιο προκαθορισμένης συμφωνίας "πακέτο" (π.χ. διαμονή με πρωινό, ημιδιατροφή, all inclusive κ.λπ.), δεν εκδίδονται διακεκριμένα παραστατικά από το εκάστοτε τμήμα, αλλά εκδίδεται ένα παραστατικό συνολικά για τις προσυμφωνημένες πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο προσφερόμενο "πακέτο".».

3.2 Με το παράρτημα ΙΙΙ του κωδ. ΦΠΑ (Ν.2859/2000) ορίζεται ότι «Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα» υπάγεται στο μειωμένο (αντί του κανονικού) συντελεστή ΦΠΑ.

Για την περίπτωση "πακέτου" διαμονή με πρωϊνό ή με ημιδιατροφή κ.λπ., οι τελευταίες οδηγίες είναι με την εγκ. >Α.2080/5-6-2020 και την εγκ. > Ε.2215/17-11-2021. Λογικά ο χρόνος ισχύος είναι έως την 31/12/2022 μετά την παράταση του μειωμένου συντελεστή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν.4690/2020 (όπως ισχύει με το Ν.4949/2022). Για την περίπτωση της διαμονής με πρωϊνό ("πακέτο") η ενιαία τιμή υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ [στην εκδοθείσα ΑΠΥ η περιγραφή θα είναι ως διαμονή με πρωϊνό (αντί της περιγραφής διαμονή …)].

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης