α) Ξενοδοχείο συνεργάζεται με την Booking. Η πληρωμή του ξενοδοχείου πραγματοποιείται από την Booking. Kαλό είναι πάνω στην ΑΠΥ του πελάτη αυτό μνα αναγράφεται;
β) Στα πλαίσια του smart flex έτυχε να γίνει ακύρωση δωματίου και η booking να αποζημιώσει το κατάλυμα έναντι ενός χ ποσού. Σε αυτήν την περίπτωση κόβεται τιμολόγιο στην booking;
γ) Σε περίπτωση που στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και πρωινό , κόβεται ΑΠΥ με ΦΠΑ 13% ή χρειάζεται να φαίνεται το πρωινό διακεκριμένα στην απυ;