1-Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης παρέχει υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης συμβουλευτικής και πιστοποίησης με απαλλαγή του ΦΠΑ ν 2859/2000

2-Παρέχει επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες με ΦΠΑ

Η 1η περίπτωση σε ποιον κωδικό της περιοδικής γράφεται στον 349 ή στον 310;