Πελάτης έλαβε τιμολόγιο από Ολλανδία, το τιμολόγιο αφορά επέκταση εγγύησης προιόντος. Η εταιρία εισέπραξε κανονικά το ΦΠΑ 24% με βάση το ΦΠΑ της χώρας του προορισμού όπως αναγράφεται στο τιμολόγιο. Το ερώτημα που τίθεται είναι το ΦΠΑ του τιμολογίου μπορεί να πάει προς έκπτωση στην περιοδική του ΦΠΑ και σε ποιους κωδικούς θα πάει και δευτερον θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ???