ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.
ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ