Θα ήθελα την γνώμη σας για την σωστή συμπλήρωση του 781 και 787 κωδικού του Ε1 καθώς η βιβλιογραφία και οι απόψεις των εκάστοτε εφοριακών αλλά και συναδέλφων λογιστών ποικίλουν.

Στις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε1 αναφέρει το εξής ¨Τα χρηματικά ποσά που συμπληρώνονται στους κωδικούς 781-782 και 787-788, εφόσον προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί μετά την 1.1.1988 πρέπει να είναι μειωμένα με κάθε ποσό που είχε καταβληθεί για την απόκτησή τους (κόστος απόκτησης), εκτός εάν πρόκειται για ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου του έτους που καταβλήθηκαν, την ανάλωση του οποίου ο φορολογούμενος επικαλείται με την τρέχουσα δήλωση του. (σχετ.ΠΟΛ.1076/2015¨.

Έστω λοιπόν ότι το 2021 πωλείται ένα ακίνητο έναντι 70.000 που είχε αγοραστεί παλιότερα ως δευτερεύουσα κατοικία (άρα υπήρχε τεκμήριο κατά την χρονιά απόκτησης) έναντι 50.000 ευρώ. Στον κωδικό 781 θα αναγραφεί το ποσό που εισπράχθηκε (μείον τυχόν έξοδα συμβολαιογράφου, δικηγόρου κλπ) για παράδειγμα 68.000 ευρώ και όχι η διαφορά μόνο, σωστά; Το ίδιο και για ένα ΙΧ, δίκυκλο, σκάφος κλπ.

Ενώ αν πουλήσει ένα ποδήλατο έναντι 1.000 ευρώ ενώ το είχε αγοράσει 800. Στον 781 θα μπει η διαφορά των 200 ευρώ αλλιώς αν η πώληση είναι μικρότερη από την αγορά, που είναι και το πιο σύνηθες, δεν θα αναγραφεί τίποτα, σωστά;

Και πάμε τώρα στον 787. Έστω ότι η πώληση του παραπάνω ακινήτου (ή ΙΧ, δίκυκλου κλπ ) έγινε το 2020. Το 2021 ο φορολογούμενος χρειάζεται όλο το ποσό της πώλησης για την κάλυψη τεκμηρίων, οπότε και θα επικαλεστεί μόνο το έτος 2020. Στον 787 θα βάλει όλο το ποσό την πώλησης των 68.000 ή μόνο την διαφορά; Αν μπαίνει μόνο η διαφορά και ο πίνακας ανάλωσης έφτανε έως το έτος απόκτησης θα έμπαινε όλο το ποσό;

Θα παρακαλούσα μετά την ανάλυση σας να δώσετε και ένα αριθμητικό παράδειγμα για καλύτερη κατανόηση.

Ευχαριστώ.