Οικοδομική αναγείρει με το σύστημα της αντιπαροχής πολυκατοικία .(Ποσοστά 60% κατασκευαστής 40% οικοπεδούχοι ,ημερ. Έγκρισης απαλλαγής 30/06/21).

Στο βιβλίο κοστολογίου καταχωρούνται έως 30/06/21 οι εισροές με καθαρή αξία και φπα.

Από 1/7/2021 (έγκριση απαλλαγής) οι εισροές θα συνεχίσουν να καταχωρούνται με τον ίδιο τρόπο και θα διακανονίζεται το φπα στο κωδ.422 (το 60%- ενώ το 40% θα διακανονιστή με την παράδοση κτισμάτων στους οικοπεδούχους ) ή οι εισροές θα καταχωρούνται με την συνολική αξία (καθαρή +φπα) και δεν θα εγγράφονται στη περιοδική.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.