Επιχείρηση που δραστηριοποιείται μέσω του προγράμματος εξοικονομώ εκδίδει ΑΛΠ Τεχνικών Έργων για τα έσοδά της. Την ΑΛΠ την εκδίδει με το πέρας των εργασιών (όχι δηλαδή με την παράδοση των επιμέρους υλικών και για κάθε παράδοση αλλά στο τέλος συνολικά).

1. Πρέπει να γίνει χρήση ΦΗΜ στην περίπτωση που εκδίδονται μηχανογραφικά οι ΑΛΠ; Μπορούν να εκδίδονται χειρόγραφα οι συγκεκριμένες ΑΛΠ; Η επιλογή παρόχου τιμολόγησης καλύπτει την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ στην περίπτωση που απαιτείται ΦΗΜ;

2. Ο χρόνος έκδοσης ΑΛΠ (με το τέλος των εργασιών) είναι σύννομος με τα ΕΛΠ;