Σύλλογος του εξωτερικού καταθέτει στον επαγγελματικό λογαριασμό, επιχείρησης pet shop, ένα Χ ποσό, ως δωρεά για τροφές σε αδέσποτα ζώα.Το ποσό αυτό θα διατεθεί, ως τροφές, σε διάφορους πελάτες, κόβοντας τις αντίστοιχες ΑΛΠ ή ΤΙΜ.(εξωλογιστικά κρατάμε σημειώσεις με το ποσό που μας κατατέθηκε και αντιστοίχως με ποιες ΑΛΠ ή ΤΙΜ συσχετίζετε) Κάποιες φορές οι σύλλογοι του εξωτερικού μας ζητάνε ένα παραστατικό για την κατάθεση αυτών των χρημάτων. Τιμολόγιο δεν μπορούμε να κόψουμε γιατί πέρα απ’ ότι θα θεωρηθεί ως ενδοκοινοτική, η διακίνηση δεν γίνετε στο εξωτερικό αλλά εδώ, αλλά και επειδή ήδη κόβουμε τα εμπορεύματα με ΑΛΠ ή ΤΙΜ. Έτσι το μόνο που κάνουμε είναι να τους στείλουμε μόνο μια απλή απόδειξη εισπράξεως του ποσού.Ερώτημα λοιπόν: κατά πόσο είμαστε καλυμμένοι με αυτή την διαδικασία σε μελλοντικό έλεγχο;