Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Διανομή κερδών από έκτακτη Γ.Σ.

Α.Ε στην χρήση 2020 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη μετά από φόρους 190.000 ευρώ
Προέβη σε διανομή κερδών 35% Α μερίσματος από τα κέρδη χρήσης όπως προβλέπετε, και το υπόλοιπο μεταφέρθηκε στο υπόλοιπο κερδών εις νέο όπου σωρευτικά ο λογ/μος μαζί με κέρδη προηγούμενων χρήσεων εμφανίζει το ποσό των 1.600.000 ευρώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στην χρήση 2021 οι προσωρινές λογιστικές καταστάσεις έχουν ζημιά 400.000 ευρώ
ΕΡΩΤΗΣΗ Μπορεί στο έτος 2022 που διανύουμε ο μέτοχος να ζητήσει από το Δ.Σ σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (πριν την τακτική) και να διανεμηθεί όλο το υπόλοιπο κέρδη εις νέο ποσό 1.600.000 ευρώ, δεδομένου ότι οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις στην χρήση 2021 έχουν ζημιά χρήσης 400.000 ευρώ??
Δηλαδή μέχρι πιο ποσό μπορεί να γίνει διανομή κερδών , στο ποσό των 1.600.000 που υπάρχει στις 31/12/2020 στο λογ/μο 42.00 ή στο 1.200.000 (αφού αφαιρέσουμε τησ 400.000 ζημιά χρήση 2021) με έκτακτη Γ.Σ το έτος 2022??
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ , θα εκτιμούσα μια γρήγορη απάντηση.

Καλημέρα , θα ήθελα λόγω του επείγοντος του θέματος να δοθεί μια απάντηση το συντομώτερο δυνατόν.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης