είμαι ιδιώτης βασιζόμενος στην ΠΟΛ 1162/2018 ως εκμισθωτής δεν είχα προχωρεί σε λύση της μίσθωσης (ενώ είχαν λήξει τα έτη 2014-2015-2016) πριν απο 01.10.2018 βάσει της ΠΟΛ1162/3-8-2018 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 με αποτέλεσμα να φαίνονται ενεργές σήμερα από τις οποίες οι πέντε (5) δεν έχουν γίνει αποδεκτές από τους μισθωτές (διότι οι μισθωτοί έφευγαν πάνω στο μήνα)

ποιες ενέργειες πρέπει να κάνω (π.χ.εκπρόθεσμη δήλωση λύσης) και αν υπάρχει τρόπος να γλιτώσω το πρόστιμο.