καλησπέρα,

Επιχείρηση που θα υποβάλλει τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για τη χρήση 2020 τον μήνα Δεκέμβριο του 2021 θα υπολογιστεί και προκαταβολή φόρου , σε αντίθεση αν την υποβάλλει τον Ιανουάριο του 2022?

Ευχαριστώ