Επιχείρηση αποφασίζει να μεταφέρει την έδρας της σε άλλη πόλη .Στους εργαζόμενους προτείνει να μεταφερθούν στην νέα έδρα χωρίς να λυθεί η σύμβαση εργασίας .

Ερώτημα :

.Οι εργαζόμενοι που δεν θα δεχτούν να μεταφερθούν στην νέα έδρα της επιχείρησης δικαιούνται αποζημίωση απόλυσης ή θεωρείται ότι αποχωρούν οικειοθελώς ?