Παρακαλώ να με ενημερώσετε για το σωστό χειρισμό στις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Τέκνο έχει αναπηρία άνω του 67% και λαμβάνει εξωιδρυματικό επίδομα 9000€ ετησίως. Δεν έχει στην κατοχή του κανένα περιουσιακό στοιχείο και υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση. Ο γονέας μπορεί να το περιλάβει στη δική του δήλωση κάνοντας χρήση της έκπτωσης λόγω ανάπηρου εξαρτώμενου τέκνου? Αν όχι, μπορεί να μη δηλωθεί η αναπηρία από το τέκνο στη δική του δήλωση (δηλαδή να δηλώσει μόνο το εισόδημα του χωρίς να συμπληρώσει τους κωδικούς 905 (πιν 2) ή 001 (πιν. 3) ώστε να συμπληρώσει ο γονέας τον κωδ 005 (πιν 3) και η έκπτωση να δοθεί έτσι μια φορά ή είναι υποχρεωτικό όταν το τέκνο κάνει δική του δήλωση να χρησιμοποιήσει εκείνο μόνο την έκπτωση αυτή?

2. Αντίθετα, όταν ο γονέας έχει αναπηρία και το ενήλικο τέκνο είναι δικαστικός συμπαραστάτης του γονέα μπορεί το τέκνο να συμπληρώσει τα στοιχεία του γονέα ως εξαρτώμενος μέλος με αναπηρία και τον κωδ 005 του πινακα 3? Ο γονέας και σε αυτή την περίπτωση , κάνει δική του φορολογική δήλωση διότι έχει εισοδήματα από ενοίκια (ύψους 300€) και εξωιδρυματικό επίδομα 13000€.

Παρακαλώ εξηγήστε πως θα συμπληρωθούν οι δηλώσεις των ανωτέρω φορολογουμένων κάνοντας αναφορά και στους κωδικούς του εντύπου Ε1.
Ευχαριστώ!